Privatlivspolitik

Ved indmeldelse i foreningen DCK Vest accepterer du, at DCK Vest sekretariat som dataansvarlig opbevarer og arkiverer personoplysninger om dig til brug for administration af dit medlemskab Dine oplysninger vil blive opbevaret i vort medlemsadministrationssystem som dokumentation for dit medlemskab og til brug for kommunikation pr. e-mail og / eller post og / eller telefon og / eller SMS og til opkrævning af kontingent.

Ovenstående personoplysninger kan videregives til tredjepart i forbindelse med arrangementer.

Dine oplysninger opbevares så længe du er medlem af foreningen og 5 år herefter eller så længe det er påkrævet af øvrig lovgivning. Du kan kontakte DCK Vest sekretariatet med anmodning om at blive orienteret om indsamling, behandling og videregivelse af mine personoplysninger. Derudover kan du anmode om indsigt, kræve berigtigelse eller sletning af personoplysninger, der er urigtige, vildledende eller på anden måde behandlet i strid med lovgivningen.

Klage over behandlingen af dine personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, telefonnummer: 33 19 32 00 eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Foreningen DCK Vest kan kontaktes via vort sekretariat, hvis kontaktdata fremgår af vor hjemmeside www.dckvest.dk. og på e-mail sekretariat@dckvest.dk

DCK Vest
April 2023