Artikler

Vi modtager gerne artikler og indlæg, som er relevant i foreningens virke.
Hvis du bliver inspireret fra andet sted, så skal du sikre dig, at du har rettigheder til at videreformidle materialet.

Vi ønsker ikke at udføre censur, men forbeholder os retten til ikke at optage fremsendt materiale eller at nedtage materiale uden nærmere begrundelse.

Foreningen er ikke ansvarlig for indholdet af indsendt materiale.