Handelsbetingelser

DCK Vest – for folk på farten, er en forening, hvor medlemmerne kan arrangere oplevelser og ture for hinanden.
Klubbens overordnede formål fremgår af vedtægtens
§ 2 Formål
Stk. 1: At tilbyde medlemmerne, brugere af campingvogne, autocampere, campervans, telte og teltvogne oplevelser og en social ramme, hvor camping- og fritidslivet er i fokus.
Stk. 2: At arrangere fælles ture i ind- og udland.
Stk. 3: At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og relevante interesseorganisationer.
Stk. 4: At fremme samarbejdet med campingklubber og campingpladser.

Deltagelse i arrangementer

Tilmelding / Betaling / Tilbagebetaling
Ved tilmelding til de af foreningens medlemmer planlagte arrangementer og ture i såvel ind – som udland skal der samtidig ske hel – eller delvis betaling af den fastlagte pris pr. enhed og / eller pr. deltager efter arrangørernes nærmere bestemmelser.

Tilmeldingen er bindende og der kan kun ske hel eller delvis tilbagebetaling af det indbetalte beløb, efter ansøgning til arrangøren og hvis pladsen senest 14 dage før arrangementets afvikling besættes til anden side. Eventuelle billetter, der er indkøbt i forbindelse med arrangementet kan muligvis ikke refunderes. Eventuelle omkostninger i forbindelse med tilbagebetaling påhviler ansøgeren ligesom eventuelle andre udgifter i forbindelse med afbud, er DCK Vest uvedkommende. DCK Vest anbefaler sine medlemmer at sikre sig mod tab i forbindelse med afbestilling via en privat tegnet rejseforsikring.

Ansvarsfraskrivelse
DCK Vest kan ikke gøres ansvarlig for skader på materiel eller personer, der måtte opstå i forbindelse med eller i tilknytning til deltagelse i et af foreningens arrangementer.

DCK Vest
April 2023